Semináře pro firmy

Naše klienty jsme schopni rychle a jednoduše proškolit tak, aby všechny získané informace dovedli aplikovat v praxi.

RÉTORIKA A VYSTUPOVÁNÍ aneb POUZE MÓDNÍ KRAVATA UŽ DNES NESTAČÍ

Seminář

se zaměřuje na mluvu, řeč těla, komunikaci, vystupování na veřejnosti, prezentaci sama sebe a své firmy, firemní dress code, práci s kamerou a čtení textů. 

Skládá se z teoretické části a praktického tréninku. Každý účastník dostane předem připravené materiály k semináři a po jeho skočení potvrzený certifikát společnosti imageberu, s. r. o.

Tento seminář je možné absolvovat jako jednodenní školení, nicméně doporučujeme ho nakombinovat s navazujícím seminářem RÉTORIKA A VYSTUPOVÁNÍ aneb ČASY SE MĚNÍ, ALE VÁŠ ÚSPĚCH NIKOLIV.   

Celým dnem provází herec a moderátor Jan Čenský a módní poradkyně a lektorka Lenka Bernardes da Silva.

RÉTORIKA A VYSTUPOVÁNÍ aneb ČASY SE MĚNÍ, ALE VÁŠ ÚSPĚCH NIKOLIV

Tento seminář je nadstavbou semináře RÉTORIKA A VYSTUPOVÁNÍ aneb POUZE MÓDNÍ KRAVATA UŽ DNES NESTAČÍ a nelze ho tedy absolvovat jako jednodenní školení. 

V tomto semináři se zaměřujeme na slavnostní projevy, veřejné vystoupení, práci s mikrofonem a před kamerou, vyšší společenský protokol v rámci společenské módy, obchodní a společenskou etiketu.

Seminář se skládá z teoretické části i praktického tréninku. Každý účastník dostane předem připravené materiály a po skončení semináře potvrzený certifikát společnosti imageberu s.r.o. 

Celým dnem provází herec a moderátor Jan Čenský a módní poradkyně a lektorka Lenka Bernardes da Silva. 
Rozvoj dětského talentu a umění komunikace

Celodenní seminář věnovaný objevování a rozvoji talentů dětí a jejich praktickému využití v prezentaci a komunikaci. Dnem provází Jan Mühlfeit, Kateřina Novotná, Jan Čenský a Lenka Bernardres da Silva. Kurz je určen primárně dětem ve věku 9–17 let s doprovodem rodičů.

 

V dopolední části se Kateřina Novotná a Jan Mühlfeit věnují zejména tématům pozitivní psychologie a fungování našeho mozku; hledání pravého já, své autentičnosti a výjimečnost; energie, motivace, inspirace a jak s nimi pracovat v mladém věku; škola vs. inovace a technologie; podstata osobní mise; mentální odolnost.

V odpolední části se rodiče a děti dozví, proč je důležité se naučit správně komunikovat, vystupovat a také prezentovat. Hlavními tématy jsou
 umění prezentace; prezentace sebe sama; základy komunikace, vystupování a etikety; základní znalosti dress code; praktické cvičení: mluva, řeč těla a čtení textů.

Nejbližší termín školení:  1. 3. 2018, 9–17, Praha.
 Rezervace místa v kurzu a podrobnější informace.

imageberu s.r.o všechna práva vyhrazena | design entirestudio.com